Det ortodoxa Moskva

Moskvas anspråk på att vara ett tredje Rom var en återspegling av dess upplevda roll som den östra centrumdelen av den kristna civilisationen efter Konstantinopels fall.

För att bättre fastställa stadens referenser som en följd av de ryska härskarnas tävlade med att bygga allt fler majestätiska och utsökta helgedomar. Med katedraler och träkyrkor av de äldre ryska furstendömen då  generationer av ryska och utländska arkitekter gjort sina bidrag till att ära Gud på jorden varierar i omfattning från den stora Kristus Frälsarens katedral, den nyligen restaurerade neoklassiska byggnaden som har blivit en symbol för Moskvas postsovjetiska väckelse till de mer diskreta charmiga medeltida kyrkorna i Kolomenskoe Park-Museum.

I en tid när kyrkan och staten var oskiljaktiga blev katedraler den ultimata symbolen för makt och prestige. Moskvas katedraler som är från djupet av medeltiden ända fram till nutid är i mycket olika i stilar men alla visar på makt och vördnad i lika hög grad.