Kazan Cathedral

Denna lilla men charmiga katedralen byggdes på 1700-talet på den norra sidan av torget. Den byggdes för att fira återtåget av polska inkräktare och för att hedra Jungfrun av Kazan. En av de mest vördade ikonerna i Moskva har det varit utsatt mer än en gång med kampen för att skydda Ryssland från sina fiender. År 1812, under Napoleonkrigen, var en det en böntjänst som genomfördes innanför ikonen för att plädera för säkerheten i landet och där deltog den stora ryska befälhavaren, fältmarskalken Mikhail Kutuzov.

Byggnaden är en kub toppad med ett kluster av kupoler och omgiven av ett galleri. I nordvästra hörnet finns klocktornet och i nordöstra kapellet Averkiy Ierapolskiy. Katedralen återställdes mellan 1925 och 1933 av den store arkitekten Pjotr Baranovskij. Men det hindrade inte de sovjetiska myndigheterna från att fatta beslut 1936 för att få katedralen riven.

Lyckligtvis, tack vare Baranovskij’s ritningar av byggnaden förvarades och överlevde och 1989 var det en av hans tidigare studenter, Oleg Zhurin som tog hand om projektet för att bygga katedralen. Detta var den första kyrkan att byggas i postkommunistiska Moskva. Den 4 november 1990 var det patriarken Aleksei II som lade första stenen för den nya byggnaden och tre år senare var katedralen tillbaka i all sin forna glans.